สอบถามรายละเอียด POS
02-664-1316
หน้าแรกREVIEWบทความสินค้าและบริการเกี่ยวกับเรา
หน้าแรก
จำนวนสินค้า9197
จำนวน License125
จำนวนเข้าชม
จำนวนวิว72708
Software Version445
รายงานขย 9,10,11,12
05 มี.ค. 2017

ตามที่สำนักยา (Bureau of Drug Control) ได้ออก พรบ.ยา ว่าด้วย ร้านยาทุกร้านต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพในการให้บริการภายใต้หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในร้านยา ที่เรียกว่า Good Pharmacy Practice หรือ GPP

ผู้ประกอบการร้านขายยาจึงต้องมีเครื่องมือที่ช่วยเรื่องการออกรายงานการซื้อ-ขายยา ทั้ง ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาที่ออกตามใบสั่งแพทย์ โดยที่เอกสารต้องอ้างอิงการขายให้ลูกค้า รายการอ้างอิง Lot Number และรายงานที่ต้องออกเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ลงรายมือชื่อ

RxPOS จึงได้นำเสนอรายงานที่เข้ากับรูปแบบร้านยาที่ต้องการ GPP ดังนี้

รายงาน ขย.9

รานงาน ขย.10

รายงาน ขย.11

รายงาน ขย.12