สอบถามรายละเอียด POS
02-664-1316
หน้าแรกREVIEWบทความสินค้าและบริการเกี่ยวกับเรา
หน้าแรก
จำนวนสินค้า9197
จำนวน License125
จำนวนเข้าชม
จำนวนวิว76994
Software Version445
1.11 การกำหนดกะการทำงาน
24 มิ.ย. 2016

ที่ส่วนของด้านล่าง กด ควบคุมการขายด้วยกะการทำงาน แล้วกด บวก เพื่อเพิ่มกะการทำงาน

โปรแกรมจะแสดงป๊อปอัพ ดังรูป

รูป 1.11.1 แสดงการเพิ่มกะการทำงาน

ใส่ข้อมูลกะ

· รหัสกะ

· เวลาเริ่มต้นกะ

· เวลาสิ้นสุดกะ

· ชื่อกะ

· พนักงานประจำกะ

แล้วกด บันทึก หากไม่ต้องการ กด ยกเลิก

หากต้องการแก้ไขให้ลบกะนั้น แล้วสร้างกะ

การทำงานขึ้นมาใหม่

หากกำหนดเสร็จแล้วจะได้ผลดังรูปด้านล่าง ซึ่งกะการทำงานนี้จะไปเชือมโยงกับ

การเปิดหน้า POS ในขณะเข้าสู่หน้า POS โดยใส่ยอดเงินทอนเริ่มต้น และ POS

ในขณะปิดกะเพื่อนำส่งเงินโดยจะอธิบายเป็นลับดับถัดไป ในเรื่องของ POS