สอบถามรายละเอียด POS
02-664-1316
หน้าแรกREVIEWบทความสินค้าและบริการเกี่ยวกับเรา
หน้าแรก
จำนวนสินค้า9197
จำนวน License125
จำนวนเข้าชม
จำนวนวิว77000
Software Version445
1.10 การกำหนดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งาน แต่ละกลุ่มผู้ใช้
16 มิ.ย. 2016

User

(ระดับผู้ปฏิบัติงาน)

Superuser

(ระดับผู้ปฏิบัติงาน)

Admin

(ระดับผู้จัดการร้าน)

Owner

(เจ้าของ)

จากรูปด้านซ้าย เป็นรายการสิทธิ์ของการเข้าถึง ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน

ผู้ใช้สามารถเลือกกดเปิดปิดการเข้าถึงในแต่ส่วนของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน

ได้ตามแต่นโยบายของร้านค้าที่กำหนดไว้

การเข้าถึงการกำหนดสิทธิ์นั้น โปรแกรมฯ ได้ออกแบบไว้ให้อนุญาติให้

owner กับ admin เป็นผู้ให้สิทธิ์กับ superuser หรือ user เท่านั้น อีทั้ง Admin

ไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์ใดๆกับ owner ได้ โดยระดับสิทธิ์มีดังนี้

1.0 เปิดหน้า POS

1.1 #POS แก้ราคา

1.2 #POS ทำส่วนลด

1.3 #POS ดูราคาทุน

1.4 #POS ลบบิล

1.5 #POS ยกเลิกบิล

2.0 #ข้อมูลสินค้า#

2.1 #ข้อมูลสินค้า เพิ่ม ลด แก้ไข

2.2 #ข้อมูลสินค้า กำหนดราคาขาย

2.3 #ข้อมูลสินค้า แสดงราคาทุน

3.0 #ลูกค้า#

3.1 #ลูกค้า เพิ่ม ลด แก้ไข ข้อมูล

3.2 #ลูกค้า ดูประวัติการขาย

3.3 #ลูกค้า ดูประวัติการรักษา

4.0 #ข้อมูลการขาย#

4.1 #ข้อมูลการขาย เพิ่ม - ลด แก้ไข

5.0 #ข้อมูลการซื้อ#

5.1 #ข้อมูลการซื้อ เพิ่ม - ลด แก้ไข

6.0 #ข้อมูลค่าใช้จ่าย#

7.0 #ข้อมูลสต๊อก#

7.1 #ข้อมูลสต๊อก ปรับปรุงสต๊อก

8.0 #TotalSales#

9.0 #RxNet#

10.0 #รายงาน#

11.0 #ตั้งค่า#

ในส่วนการให้สิทธิ์อื่นๆทางผู้จัดทำยินดีรับความเห็นของผู้ใช้ไว้

พิจารณาในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป