สอบถามรายละเอียด POS
02-664-1316
หน้าแรกREVIEWบทความสินค้าและบริการเกี่ยวกับเรา
หน้าแรก
จำนวนสินค้า9197
จำนวน License125
จำนวนเข้าชม
จำนวนวิว76998
Software Version445
1.8 การสร้างบัญชีผู้ใช้ และการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงการใช้งานต่างๆ
15 มิ.ย. 2016

รูป1.8.1 การสร้างบัญชีผู้ใช้

เริ่มต้นผู้ใช้ต้องเข้าสู่เมนูการตั้งค่าก่อน แล้วเข้าไปที่ แทปย่อย ชื่อ “บัญชีผู้ใช้

งาน/กะ” จากนั้นจะเห็นส่วนควบคุมการทำงาน แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

1. ควบคุมความปลอดภัยด้วยระบบบัญชีผู้ใช้งาน

2. ควบคุมการขายด้วยกะการทำงาน

3. การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงในส่วนต่างๆ ของการทำงาน

ตามรูปด้านล่าง

ผู้ใช้งานนั้นแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. owner คือ เจ้าของร้าน มีสิทธิ์ทุกอย่างในโปรแกรม และสามารถ ลบใครออกจากระบบก็ได้

ยกเว้นตัวเอง

2. admin คือ ผู้ดูแลร้าน มีสิทธิ์ทุกอย่างในโปรแกรม เว้นแต่ owner ไม่ได้ให้สิทธิ์นั้น ส่วน

ใหญ่เป็นผู้จัดการร้านที่เจ้าของร้านไว้วางใจ

3. superuser คือ พนักงานที่จัดเป็นรุ่นพี่ (Senior) ที่ owner หรือ admin ให้สิทธิ์ในการใช้

งานมากกว่าผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน

4. user คือ พนักงานร้าน เป็นผู้ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน โดยได้รับสิทธิ์การเข้าถึงในส่วนใดๆของ

โปรแกรมตามแต่ นโนบายของแต่ละร้าน

ผู้ใช้แต่ละประเภท แบ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังนี้

1. เจ้าของร้าน ได้แก่ owner

2. แอดมิน หรือ ผู้ดูแลระบบ / ปฏิบัติงาน ได้แก่ admin

3. ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ superuser , user

รูป1.8.2 แสดงหน้าการสร้างบัญชี