สอบถามรายละเอียด POS
02-664-1316
หน้าแรกREVIEWบทความสินค้าและบริการเกี่ยวกับเรา
หน้าแรก
จำนวนสินค้า9197
จำนวน License125
จำนวนเข้าชม
จำนวนวิว76991
Software Version445
1.7 รวมแท็ปการทำงาน ณ จุดเดียว (One Stop Working TABs)
07 มิ.ย. 2016

ผู้ใช้คงคุ้นเคยกับแท๊ปการทำงานของโปรแกรมยอดนิยม Microsoft Excel ดี ที่แบ่งส่วนของงานออกเป็นแท๊ป Sheet1 Sheet2 Sheet3...

สิ่งเดียวกันนี้ ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับซอร์ฟแวร์ RxPOS เช่นกัน คือ ผู้ใช้สามารถเปิดหน้าการทำงานในหลายๆส่วนได้โดยแบ่งเป็นแท๊ปการทำงาน

"การเชื่อมโยงการทำงานทุกอย่างที่โปรแกรมเดียว เรียกการออกแบบนี้ว่า One Stop Working TABs®"

รูป 1.7.1 ตัวอย่างแทปการทำงานใน MS Excel แบ่งเป็น Sheet1 Sheet2 Sheet3

ต่อเนื่องจากหัวเรื่องที่ผ่านมาเรื่อง เมนูต่างๆ นั้น

โปรแกรมได้ถูกออกแบบเป็นมิตรกับผู้ใช้ (User Friendly) กล่าว

คือ ง่ายต่อการทำความเข้าใจกับผู้ใช้ แสดงแท็ปการทำงาน

(Working TAB) ที่ไม่ซับซ้อน โดยใช้แนวความคิดเดียว

กับไมโครซอฟเอ๊กซ์เซล (MS Excel) คือ ใช้แท๊ปการทำงาน

(Sheet) ส่วนโปรแกรม RxPOS ใช้ชื่อแท๊ปการทำงาน

จะเป็นชื่อเดียวกับเมนู หากต้องการสลับไปใช้งานแท๊ปใดๆ ก็

สามารถคลิกที่แท๊ปการทำงานนั้นๆ เพื่อเปลี่ยนแท๊ปการทำงาน

ตัวอย่างแท๊ปการทำงานใน RxPOS แบ่งเป็นแทปการ

ทำงานในแต่ละเมนู ที่สลับการทำงานไปมาได้อย่างสะดวก

รูป 1.7.2 แท๊ปการทำงานของโปรแกรม RxPOS

ตัวอย่างแทปการทำงานใน RxPOS แบ่งเป็นแทปการทำงานในแต่ละเมนู ที่สลับการทำงานไป-มาได้เช่นกันรูปในหน้าถ้ดไปจะแสดงเวิร์คกิ้งแทป

แยกบางส่วนของโปรแกรม

POS

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลการขาย

ข้อมูลการซื้อ

ข้อมูลผู้จำหน่าย

รูป 1.7.3 ตัวอย่างของแต่ละเวิร์คกิ้งแทป