สอบถามรายละเอียด POS
02-664-1316
หน้าแรกREVIEWบทความสินค้าและบริการเกี่ยวกับเรา
หน้าแรก
จำนวนสินค้า9197
จำนวน License125
จำนวนเข้าชม
จำนวนวิว76986
Software Version445
1.6 ความหมายของ สัญลักษณ์ต่างๆ
06 มิ.ย. 2016

ผู้ใช้อาจจะสงสัยว่า สัญลักษณ์ต่างๆในโปรแกรมนั้นหมายถึงอะไรบ้าง สำคัญอย่างไร เบื่องต้นที่ควรทราบ หากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล หรือ อินเตอร์เน็ท

ซึ่งเป็นข้อมูลอย่างดีว่าเครื่องของผู้ใช้ทำงานได้สมบูรณ์แบบหรือไม่

หลังจากติดตั้งโปรแกรมและเข้าใช้งาน

โปรแกรมจะทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลหลัก และ

เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ เพื่อตรวจสอบลิขสิทธิ์ ขั้นตอน

นี้ ผู้ใช้อาจไม่ต้องสนใจเลยก็ได้เพราะเป็นขั้นตอน

พื้นฐานของโปรแกรมทั่วไปที่จะทำการตรวจสอบ

ระบบก่อนเริ่มการใช้งาน แบ่งเป็น เลขเครื่อง ศูนย์

ระบบการแจ้งเตือน การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

(ผ่านอินเตอร์เนท) การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ภายใน วันที่(ต้องมีฟอร์แมต DD/MM/YYYY(พศ.)

เท่านั้น) และเวลา

โปรแกรมสามารถใช้งานได้ปกติ แม้ไม่ได้

เชื่อมต่ออินเตอร์เนท โดยส่วนของการเชื่อมต่อ

โปรแกรมจะไม่แสดงหาก เครื่องไม่ได้เชื่อมต่ออิน

เตอร์เนท และจะแสดงเมื่อมีการเชื่อมต่อ โดย

สังเกตว่าโปรแกรมพร้อมใช้งานได้จากสัญลักษณ์

2 ตัว ตามรูป

ปล. ในเรื่องของการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ ผู้เขียน มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ อัพเดตฐานข้อมูลสินค้า , การใช้งานระบบ RxNet เพื่อตรวจสอบราคา

ระบบสั่งซื้อออนไลน์ และการนำเข้าเอกสารซื้อโดยไม่ต้องคีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้เท่านั้น ส่วนข้อมูลการซื้อ-ขายของร้านค้า (ทรานแซกชัน) rxpos

ไม่มีนโยบายในการเข้าถึงใดๆทั้งสิ้น โดยจะให้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของร้านค้า 100%