สอบถามรายละเอียด POS
02-664-1316
หน้าแรกREVIEWบทความสินค้าและบริการเกี่ยวกับเรา
หน้าแรก
จำนวนสินค้า9197
จำนวน License125
จำนวนเข้าชม
จำนวนวิว76995
Software Version445
1.5 การเข้าสู่โปรแกรม
02 มิ.ย. 2016

หลังจากติดตั้งโปรแกรม เรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอนเริ่มต้นการใช้งานดังนี้

การเริ่มต้นการใช้งาน โปรแกรมจะสอบถาม รหัสผ่านเริ่มต้นการใช้ระบบ รหัสผ่านเข้าใช้งาน เมื่อป้อนรหัสผ่านถูกต้องระบบจะให้เลือกสาขาที่จะใช้งาน

จากนั้นจะเข้าสู่ระบบหลักของการเริ่มต้นการใช้งาน ซึ่งจะมีการจัดเรียงเมนูการใช้งานไว้ให้ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

รูป 1.5.1 อาร์เอ็กซ์พีโอเอส ไอคอน

หากโปรแกรมมีการขอการปรับปรุงเวอร์ชั่นโปรแกรมฯ จะแสดงหน้าจอสำหรับให้ดาวโหลดเพื่ออัพเดดโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ขณะเริ่มต้นเข้าสู่โปรแกรม

เพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งาน ให้ทำการกด ปุ่ม “OK” เพื่อทำการดาวโหลด และ อัพเดต หลังจากเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าการใช้งานตามเดิม

รูป 1.5.2 ขณะเข้าสู่โปรแกรมโดยมีการแจ้งขอการปรับปรุงเวอร์ชั่น (Update Version)

รูป 1.5.3 อาร์เอ็กซ์พีโอเอส หลังจากเข้าสู่โปรแกรม

รูป 1.5.4 เมนูต่างๆ

ท่านสามารถเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ได้ตามความต้องการ

ท่านสามารถเริ่มต้นระบบโดยการกด ภายในโปรแกรมเพื่อเข้าสู่เมนูอื่นๆทั้งหมด อาทิ POS