สอบถามรายละเอียด POS
02-664-1316
หน้าแรกREVIEWบทความสินค้าและบริการเกี่ยวกับเรา
หน้าแรก
จำนวนสินค้า9197
จำนวน License125
จำนวนเข้าชม
จำนวนวิว76989
Software Version445
1.3 รูปแบบการทางานของซอร์ฟแวร์
24 พ.ค. 2016

โปรแกรม อาร์เอ็กโพส ใช้โมเดลที่เป็นหลักการของการทางานจริงของงานซื้อขาย โดยรูปโมเดลข้างล่างเป็นโครงสร้างโดยทั่วไปสาหรับการทำงาน

รูปแบบที่ 1 ใช้ชุดฐานข้อมูลหลักร่วมกัน

รูป 1.3.1 Stand Alone สำหรับร้านขนาดเล็ก-กลาง

รูป 1.3.2 Client-Server สำหรับร้านขนาดกลาง-ใหญ่

รูปแบบที่ 1 กรณีที่ใช้ฐานข้อมูลหลักร่วมกันผู้ใช้สามารถ อัพเดตฐานข้อมูลได้ทันที เมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีสินค้าจะเป็นรหัสเดียวกันนำเข้า

เครื่องโดยอัตโนมัติเหมือนซอร์ฟแวร์แอนตี้ไวรัสที่แจ้งเตือนให้ท่านอัพเดตฐานข้อมูลเป็นประจำ คุณสมบัติการนำเข้าเอกสารโดยไม่ต้องคีย์

และการอัพเดตฐานข้อมูลจะทำให้งานเอกสารซื้อภายในลดลงมาก

รูปแบบที่ 2 กรณีที่ใช้ฐานข้อมูลของตัวเองโดยไม่ใช้ฐานข้อมูลหลักร่วมกัน คุณสมบัติการนำเข้าเอกสารโดยไม่ต้องคีย์ และการอัพเดตฐานข้อมูลจะหมดไปทันที

แต่ยังคงสามารถเข้าระบบ RxNet เพื่อดูข้อมูลราคายา และสั่งซื้อออนไลน์ต่อได้

รูปแบบที่ 3 ระบบงานสาขา ที่สำนักงานใหญ่ (HQ) จะเป็นฐานข้อมูล Master คือฐานข้อมูลหลัก ส่วนสาขา (Branch) จะรับการอัพเดตข้อมูลกับทาง HQ

ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งสุดท้าย HQ กับ Branch จะมีฐานข้อมูลชุดเดียวกัน (ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา)

รูปแบบที่ 4 ระบบงานสาขาแบบฐานข้อมูลร่วม ที่สำนักงานใหญ่ (HQ) จะเป็นฐานข้อมูลหลัก(Master) คือฐานข้อมูลหลัก จะแลกเปลี่ยน(ซิงค์ - Sync)

ข้อมูลกับอาร์เอ็กเนท(RxNet) หรือ ส่วนสาขา (Branch) จะรับการอัพเดตข้อมูลกับทางสำนักงานใหญ่ ทางออนไลน์ ซึ่งสุดท้าย สำนักงานใหญ่ กับ สาขา

จะมีฐานข้อมูลชุดเดียวกันและเป็นชุดเดียวกันกับ RxNet ซึ่งจะยังคงความสามารถในการนำเข้าเอกสารซื้อได้ (ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา)